Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 02.07.2013r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 45/2013
Wójta Gminy Pokój
z dnia 02.07.2013 r.

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 88 a ust. 1 z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. u. Z 2012..145. j.t.) oraz art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013, 594. j.t.) zarządzam co następuje:

§ 1

Odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Pokój, w sołectwach:

 1. Fa łkowice
 2. Domaradz
 3. Kopalina
 4. Zawiść
 5. Domaradzka Kuźnia
 6. Dąbrówka Dolna
 7. Krzywa Góra
 8. Ładza
 9. Krogulna
 10. Siedlice
 11. Lubnów
 12. Pokój
 13. Zieleniec

od godziny 8.00 dnia 02 lipca 2013 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2013-07-02

 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-07-2013 10:23
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl