Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta gminy Pokój z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.

Zarządzenie Nr 51/2013
Wójta gminy Pokój
z dnia 12 sierpnia 2013 r.
 

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2013 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 i 13 uchwały Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 644) z 16.05.2011 r. zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

Przyznać dotację w wysokości 30 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego (Klub Sportowy „Orzeł” Pokój) z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 
§ 2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Piekarek
Data wytworzenia: 2013-08-12