Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2012 r.

Zarządzenie Nr 13/2012
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu
gminy Pokój na 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 i 13 uchwały Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Nr 50, poz.644) z 16.05.2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację w wysokości 5 000 zł Klubowi Sportowemu STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO w Pokoju na dofinansowanie zadania pn:
„ Upowszechnianie szachów wśród mieszkańców Gminy Pokój” w okresie od 01.03 do 31.12.2012 r.

§ 2

 Przyznać dotację w wysokości 23924 zł Klubowi Sportowemu LUDOWY KLUB SPORTOWY BUDOWLANI POKÓJ na dofinansowanie zadania pn: „Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Pokój” w okresie od 01.03 do 31.12.2012 r.

§ 3

Przyznać dotację w wysokości 10180 zł Klubowi Sportowemu LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY GROM ZAWIŚĆ na dofinansowanie zadania pn: „Udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn seniorów kl. B oraz drużyny juniorów kl. A organizowanych przez podokręg PN w Kluczborku ” w okresie od 01.03 do 31.12.2012 r.

§ 4

Przyznać dotację w wysokości 6545 zł Klubowi Sportowemu LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY DOMARADZ na dofinansowanie zadania pn: „Udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn seniorów kl. B organizowanych przez podokręg PN w Kluczborku ” w okresie od 01.03 do 31.12.2012 r.

§ 5

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert opublikować: w BIP-ie www.bip.gminapokoj.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pokój.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Barbara Zając
(-) Wójt Gminy Pokój 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2012-02-29