Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 59/2012

Wójta Gminy Pokój

z dnia 15 listopada 2012 roku

 

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej  

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz  art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:§ 1

  1. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2012-11-15