Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr 59/2012

Wójta Gminy Pokój

z dnia 15 listopada 2012 roku

 

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej  

 

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz  art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:§ 1

  1. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2012-11-15

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-11-2012 12:47
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl