Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie nr 14/2011
Wójta Gminy Pokój
 z dnia 25 stycznia 2011r.
 

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

 
 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /dz. u. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn zm./ oraz art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ zarządzam co następuje: 

 
§ 1
 

Odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Pokój, w sołectwach:

1)      Domaradz z przysiółkami,

2)      Krogulna,

3)      Siedlice

 od godz. 15.00 dnia 25 stycznia 2011r.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Pokój                             

Barbara Zając                                 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2011-01-25
Metryczka
  • opublikowano:
    27-01-2011 09:15
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl