Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych

Pokój, dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z 2000 r.,poz. 1071 z późn. zm.),

Zawiadamiam


że w dniu 24 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie składowania odpadów zaliczanych do odpadów niebezpiecznych na działce nr 12, obręb Pokój, której właścicielem jest Pan Marcin Bartoń.

Podstawa prawna art. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

Otrzymują:

  1. Marcin Bartoń
  2. a/a


Do wiadomości:

  1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dokument do pobrania w formacie PDF:
informację wytworzył(a): Aleksandra Wójcik
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 24.08.2007 r.