Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 125/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 5 października 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Pokój wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r., powołuję dziewięć obwodowych komisji wyborczych w składzie osobowym określonym w załącznikach 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Składy obwodowych komisji wyborczych, po ich ukonstytuowaniu, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez:
1) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój;
3) umieszczenie informacji o składach poszczególnych komisji w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam  Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.


Wójt Gminy  

Barbara Zając


Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z załącznikami 1-9: