Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LIB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ

I ROZŁOŻENIA NA RATY W 2009 r.
 
 

OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L.p.
Imię i nazwisko
Rodzaj udzielonej ulgi
Kwota Przyczyna udzielenie ulgi
1. Krzysztof i Karina Helińscy Umorzenie zaległości podatkowej 1 934,38 zł Interes społeczny
2. Damian Mainka Umorzenie zaległości podatkowej 679 zł Pożar maszyny rolniczej
3. Józefa Jakubowska Rozłożenie na raty 841,20 zł sytuacja bytowa
4. Waldemar Ruder Sławomir Maciejewski Odroczenie terminu płatności 11 572 zł Interes społeczny
5. Henryk Panicz Rozłożenie na raty 1004,80 zł Sytuacja bytowa
6. Antoni Sokołowski Rozłożenie na raty 13 769 zł Sytuacja bytowa
7. Mirosław Góra Umorzenie zaległości podatkowej 538 zł Sytuacja finansowa
8. Antoni Sokołowski Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej 7 000 zł Sytuacja finansowa
9. Ewa Antczak Umorzenie zaległości podatkowej 1406,80 zł Sytuacja finansowa
10. Otto Bieller Umorzenie zaległości podatkowej 700 zł Sytuacja bytowa
11. Rozalia Kucharczyk Rozłożenie na raty 641 zł Sytuacja finansowa
12. Maria Wiechuła Umorzenie zaległości podatkowej 520 zł Sytuacja finansowa

 

PODMIOTY GOSPODARCZE
 
L.p. Nazwa firmy Rodzaj udzielonej ulgi Kwota
1. Rutkowski Tartak Sp. z o.o. w Domaradzu Umorzenie zaległości podatkowej 28 375 zł
2. „Ekowod” Sp. z o.o. Umorzenie zaległości podatkowej 9 843 zł
 
 

 

[ Informacja przedstawiona zgodnie z art. 37, ust. 1 pkt 2 lit f i lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.    o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)]

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2010-04-27