Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – RPP1

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 19
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 wew. 19/fax 22
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2018,poz. 1044 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych,
 2. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Wójta Gminy Pokój oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - (CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu opłaconego pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:

 1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 175,00 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu, nr: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Opłata skarbowa:

17,00 zł - za pełnomocnictwo.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 1. gotówką w kasie urzędu,
 2. bezgotówkowo na rachunek urzędu, nr: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 z dopiskiem w tytule operacji.

Czas załatwienia:

Do 14 dni.

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój,

Wymagane załączniki:

 1. DOCwniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - RPP1A.doc (32,00KB)
 2. DOCWzór wniosku pełnomocnictwa W- RPP1B.doc (30,50KB)