Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu – ELP5

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

  1. bez wniosku - przy wykonywaniu czynności meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie),
  2. na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia  poza czynnościami meldunkowymi,
  2. dowód osobisty,
  3. potwierdzenie dokonanej opłaty.

Opłaty:

Zaświadczenia wydawane w następstwie dokonania czynności zameldowania lub wymeldowania - nieodpłatnie.

Wydawane w innym trybie np. na wniosek - 17,00 zł.

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS  Namysłów -oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000  0299 2004 0004.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni

Zakończenie sprawy:

wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

Dodatkowe informacje: brak

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Załączniki do pobrania: