Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na zorganizowanie zbiórki publicznej – ROP8a

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 42
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 42
 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U.  z 1933 r., Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) 

 

Wymagane dokumenty:

Osoby prawne składają:

  1. podanie,
  2. plan przeprowadzenia zbiórki publicznej (wzór w załączniku),
  3. statut organizacji posiadającej osobowość prawną,
  4. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Komitet składa:

  1. podanie,
  2. plan przeprowadzenia zbiórki publicznej i akt organizacyjny.

 

Opłaty:

82,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

 

Forma płatności:

Opłatę można wnieść gotówką w kasie rzędu Miejskiego w ......... lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w ........ – Bank Spółdzielczy Namysłów O/............ 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003. 

 

Termin załatwienia sprawy:  

Wójt GMiny Pokój wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy albo odmawia jego wydania  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Dodatkowe informacje:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. , Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) stanowi, które podmioty są zwolnione z opłaty  (art. 7), oraz które sprawy nie podlegają tej opłacie (art. 2).