Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie decyzji o umorzeniu zaległości opłaty od posiadania psów – AP2N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

 

Sposób załatwienia spraw:

Wydanie decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej.

Wymagane dokumenty:

- pisemne podanie ze wskazaniem trudnej sytuacji materialnej.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

30 dni od daty złożenia wniosku

Inne ważne informacje:

- w sprawach szczególnie skomplikowanych decyzję wydaje się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:


Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój..

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 29. 08. 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 137, poz. 749 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

Brak

Metryczka
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Gminy Pokój
    odwiedzin: 1671
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl