Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – AP3N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

Sposób załatwienia spraw:

Wydanie decyzji

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

 1. 30 dni od daty złożenia wniosku,
 2. W sprawach wymagających przeprowadzenie dodatkowego postępowania nie później niż  w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia podania.

Inne ważne informacje:

 1. wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany.
 2. wymagane dokumenty należy składać osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 29. 08. 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.).
 2. Ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z póź. zm.).
 3. Ustawa z dn. 20.10.2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 20, poz. 1682 z póź .zm.).
 4. Uchwała Nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Formularze do pobrania:

 1. Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych - IPL-1
 2. Informacja w sprawie podatku leśnego od osób prawnych - DL-1
 3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych - IN-1
 4. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - DN-1