Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego – AP5N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

Sposób załatwienia spraw:

Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o wydanie decyzji.
 2. wypis z rejestru gruntów.
 3. wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego.
 4. kserokopia aktu notarialnego kupna nieruchomości, umowy dzierżawy nieruchomości.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

 1. 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W sprawach wymagających przeprowadzenie dodatkowego postępowania nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia podania.

Inne ważne informacje:

- o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 29. 08. 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dn. 15.11.1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.).
 3. Uchwała nr XI/102/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Formularze do pobrania:

 1. Informacja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych DR-1
 2. Informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych IPR-1