Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku od śr. Transportowych i podatku od nieruchomości – AP7N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

Sposób załatwienia spraw:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie i dokumenty określające sytuację finansową osoby prawnej (dokumenty na podst. których rozlicza się z Urzędem Skarbowym) lub osoby fizycznej (np. odcinek z renty, emerytury, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o korzystaniu z OPS).
  2. oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej w okresie ostatnich trzech lat – wymagane tylko dla przedsiębiorców.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

  1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
  2. W sprawach wymagających przeprowadzenie dodatkowego postępowania nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Inne ważne informacje:

- o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, kupno, zmiana miejsca zamieszkania podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 29. 08. 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2013 roku, poz. 749 ze zm.).
  2. Ustawa z dn. 12.01.1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

W przypadku osób prawnych:

1. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis