Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie pierwszeństwa na rzecz jego najemcy – CP2N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. ...
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. ...

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój.
  2. Wycena nieruchomości.
  3. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i podanie go do publicznej wiadomości - wykaz ten wywiesza się na tablicy informacyjnej urzędu na okres 21 dni, a informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
  4. Zawiadomienie najemcy o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu lokalu mieszkalnego lub użytkowego w trybie bezprzetargowym.
  5. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:

wniosek najemcy o nabycie lokalu użytkowego lub mieszkalnego w trybie pierwszeństwa.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

proces sprzedaży nieruchomości trwa do 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
  3. Uchwała Rady Gminy Pokój Nr ………. z dn. ……………… . w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Formularze do pobrania:

brak