Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamiana nieruchomości – CP3N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. ...
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. ...

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój,
  2. Wycena nieruchomości przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego,
  3. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i podanie go do publicznej wiadomości - wykaz ten wywiesza się na tablicy informacyjnej urzędu na okres 21 dni, a informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
  4. Zawarcie umowy zamiany nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o zamianę nieruchomości,
  2. odpis z Księgi Wieczystej,
  3. dowód osobisty do wglądu.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

proces zamiany nieruchomości trwa do 6 miesięcy

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
  2. Uchwała Rady Gminy Pokój Nr ………. z dn. ……………… . w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Formularze do pobrania:

brak