Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca – USCP3

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rozpoczęcie sprawy:

pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i ich współmałżonka - dowód osobisty lub paszport

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Zakończenie sprawy:

wpis wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia dziecka lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia.

Dodatkowe informacje:

 1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.
 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.
 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki do pobrania:

Metryczka
 • zmodyfikowano:
  30-10-2018 11:59
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3358
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl