Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – USCP8

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  2. dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu),
  3. oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłaty:

11,00 zł

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w USC w Pokoju oraz wniosek osoby, której akt małżeństwa  został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego zostanie zrealizowany od razu. Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego,  zostanie zrealizowany w terminie do 10 dni roboczych.

Zakończenie sprawy:

wpis wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia

Dodatkowe informacje:

W ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a za granicą przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania: