Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 121.2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania (...) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu RP

Zarządzenie Nr 121/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania,
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

    Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się w załączniku do zarządzenia wzór Obwieszczenia Wójta Gminy Pokój o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach   obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 2

Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:

1) zamieszczenie na stronie w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój;
2) umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w sołectwach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  

Barbara Zając