Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REJESTR PETYCJI

OR.I. 152 .1 Petycje

URZĄD GMINY POKÓJ
UL. SENKIEWICZA 8
46-034 POKÓJ

REJESTR PETYCJI

lp.

 

 

Data złożenia petycji

J - pierwszy raz

W - wielokrotnie

Podmiot wnoszący petycję osobiście

O - adres

P - podmiot wnoszący petycję w imieniu osób trzecich

Przedmiot petycji

krótka treść

Przewidywany termin załatwienia

Dane dotyczące
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii

Sposób załatwienia petycji

U - uwzględniono

N - nie uwzględniono

skan

zgoda na publikację danych osobowych

T/N data

Od 6 września 2015 r.
1.

J

22.07.2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Archiwizacja w zasobach Urzędu - wniosek - jako wkład w dyskusję „Efektywność energetyczna”

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

22.10.2016 r.

brak potrzeby U

PDFOR.I.152.1.1.1.2016 z 22.07.2016.pdf (323,52KB)

22.07.2016 r.

2.

J

11.08.2016

osoba fizyczna Ograniczniki prędkości na drodze

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

11.11.2016

analiza natężenia ruchu drogowego  

JPEGPetycja 2016.08.11.jpeg (44,40KB)

N 23.08.2016 r.

3

J

06.10.2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
analiza i ocena stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

06.01.2016 r.

brak potrzeby U

PDFOR.I.152.1.3.2016 z 06.10.2016.pdf (325,09KB)

13.10.2016 r.

4

J

10.10.2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
opublikowanie wniosku w BIP

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

10.01.2016 r.

brak potrzeby U

PDFOR.I.152.1.4.2016 z 10.10.2016.pdf (329,21KB)

13.10.2016 r.

5

J

31.10.2016 r.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
utworzenie w oficjalnym serwisie internetowym Gminy zakładki: „Czyste Powietrze”, w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat niespalania śmieci

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

31.01.2017 r.

brak potrzeby U

PDFOR.I.152.1.5.2016 z 31.10.2016.pdf (474,07KB)

31.10.2016 r.

1

J

10.07.2017

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

opublikowanie banera oraz opisu konferencji dot. problematyki zapobiegania uciążliwości zapachowej

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

10.10.2017 r.

brak potrzeby U

PDFOR.I.152.1.1.2017 z 10.07.2017.pdf (2,87MB)

26.07.2017 r .

2 31.07.2017 PZHZF Warszawa informowanie o przypadkach kiedy fermy zwierzą futerkowych są źródłem problemów

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

31.10.2017

brak potrzeby U

PDFOR.I.152.1.2.2017 z 31.07.2017.pdf (637,52KB)

01.08.2017 r.

3

07.09.2017

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

w sprawie żywienia
w szkołach

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

07.12.2017

brak potrzeby U

DOCXOR.I.152.1.3.2017 z 07.09.2017.docx (143,87KB)

14.09.2017

4 10.10.2017 Mieszkańcy nieruchomości ul. Wolności 65a i 67 a/b w sprawie przycięcia lub wycinki drzew rosnących przy ul. Wolności 65 i 67 07.01.2018 Postępowanie w sprawie wycinki drzew. Wniosek do Starosty Powiatowego w Namysłowie U

PDFOR.I.152.1.4.2017 z 10.10.2017.pdf (19,77KB)

13.10.2017

2018
1 09.05.2018 Niepubliczny Żłobek pod Rozbrykanym Kucykiem w sprawie nawiązania współpracy dotyczącej przekazania dotacji celowej z budżetu gminy 09.08.2018 brak potrzeby N PDFOR.I.152.1.2018 z 09.05.2018.pdf (80,82KB)
2 14.09.2018 Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 14.09.2018 brak potrzeby N PDFOR.I.152.1.2.2018.pdf (184,92KB)
3 20.09.2018 Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
dotyczy programu "Wzorowa Łazienka" 20.09.2018 rozesłano do szkół U PDFOR.I.152.1.3.2018.pdf (199,91KB)
4 17.10.2018 osoba fizyczna w sprawie umieszczenia progów zwalniających na drodze Domaradz Paryż na wysokości Paryskiego Potoku 17.01.2019 brak potrzeby N JPEGOR.I.152.1.4.2018.jpeg (114,10KB)
5 08.11.2018 Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 08.02.2019 brak potrzeby N PDFOR.I.152.5.2018.pdf (6,29MB)
 
6 30.11.2018 osoby fizyczne i Schronisko "Mali Bracia" Paryż 7A, 46-034 Pokój w sprawie remontu drogi gminnej prowadzącej do nieruchomości interesantów 30.02.2019 r. niemożliwa do realizacji N PDFOR.I.152.6.2018.pdf (1,23MB)
2019
1 28.01.2019 osoby fizyczne w sprawie uruchomienia suszenia drewna, w tym wentylatora, który hałasuje oraz składowania desek w sztaplach powyżej ogrodzenia 28.04.2019 interwencja U JPEGOR.I.152.1.2019.jpeg (122,66KB)
2 29.05.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
w sprawie zebrania ofert rynkowych 29.08.2019     PDFOR.I.152.2.2019.pdf (25,28KB)
3 02.08.2019 Opolski Urząd Wojewódzki w sprawie wprowadzenia oznakowania przystanków autobusowych 02.11.2019      
4 27.09.2019 Szulc-Efekt sp. z o.o.
Warszawa
dot. nadużywania alkoholu i środków odurzających 27.12.2019     PDFOR.I.152.4.2019.pdf (70,61KB)
5 15.10.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Warszawa

Dotyczy wdrożenia w urzędzie płatności bezgotówkowych 15.01.2020     PDFOR.I.152.5.2019.pdf (181,89KB)
6 05.11.2019 Wojewoda Opolski, przekazane w/g właściwości petycji w sprawie obowiązku umieszczenia informacji na przystankach, peronach, stanowiskach, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi, regulaminu przewozowego danego organizatora; regulaminu przewozowego danego operatora; regulaminu przewozowego danego przewoźnika; taryfy opłat i ulg ustawowych; taryfy opłat i ulg danego organizatora; taryfy opłat i ulg danego operatora; taryfy opłat i ulg danego przewoźnika, montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów, montaż w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku,. 05.02.2020     PDFOR.I.152.6.2019 - Przekazanie wg właściwości art 6.pdf.pdf (161,49KB)