Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu

Adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
Domaradz nr 3, 46-034 Pokój
tel. 77 469-80-31
e-mail:
strona www: www.spdomaradz.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Dominika Guszkiewicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu jest jednostką organizacyjną gminy, jest to placówka ośmioklasowa.

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności:

  1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
  2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia ,
  3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
  4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
  5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Podstawy prawne: