Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu

Adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
Domaradz nr 3, 46-034 Pokój
tel. 77 469-80-31
e-mail:
strona www: www.spdomaradz.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Dominika Guszkiewicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu jest jednostką organizacyjną gminy, jest to placówka ośmioklasowa.

Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności:

 1. realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia się oraz prawo dzieci do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na drugim etapie kształcenia ,
 3. zapewnia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz religijnej,
 4. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków poszczególnej ze szkół i wieku ucznia,
 5. traktuje wiadomości przedmiotowe, stanowiące wartość samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

Podstawy prawne:

Metryczka
 • opublikowano:
  13-07-2004 12:37
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  12-11-2018 10:35
  przez: Joanna Ptaszek
 • podmiot udostępniający:
  Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu
  odwiedzin: 12092
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl