Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 stycznia 2016 r. o godz. 15:00

OR.II.0002.13.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

20 stycznia 2016 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2016 rok
  b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pokój na 2016 rok
  c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2016 rok
  d) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski