Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych...na lata 2005-2015

nowa podstrona, dodana 2005-01-11

Uchwała Nr XXI

Rady Gminy Pokój

z dnia 28 grudnia 2004r.

 

w sprawie uchwalenia „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka na lata 2005-2015”

 

 

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy w Pokoju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

uchwala się  „Gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka na lata 2005-2015”

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

mgr Jacek Gosławski

Przewodniczący Rady Gminy w Pokoju 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 11.01.2005r.