Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.

Zarządzenie  Nr 4/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie §14 ust.2 oraz załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do zarządzenia nr 4/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29.01.2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego*
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2016 - 15.03.2016 15.04.2016 - 20.04.2016
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 16.03.2016 - 21.03.2016 21.04.2016 - 26.04.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2016 12.05.2016
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2016 - 12.04.2016 13.05.2016 - 18.05.2016
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.04.2016 20.05.2016

* Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wówczas, gdy przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie dysponować nadal wolnymi miejscami.