Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 5/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie §14 ust.2 oraz załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do zarządzenia nr 5/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29.01.2016 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016/2017 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego*
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2016 - 15.03.2016 15.04.2016-20.04.2016
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 16.03.2016 – 21.03.2016 21.04.2016-26.04.2016
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.04.2016 12.05.2016
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2016 – 12.04.2016 13.05.2016-18.05.2016
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.04.2016 20.05.2016

* Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wówczas, gdy szkoła podstawowa będzie dysponować nadal wolnymi miejscami.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2016
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  29-01-2016 14:37
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  29-01-2016 15:33
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 2434
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl