Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przetarg nieograniczony

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pokój w okresie od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

znak sprawy: SG-IX.271.3.2016

ogłoszenie o zamówieniu

- plik - PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

- link - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=68742&rok=2016-03-25                

DOCSIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ.doc

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ.doc

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.doc

ZIPzał nr do umowy - wykaz nieruchomosci.zip

Dodano 12 kwietnia 2016 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

Dodano 22 kwietnia 2016 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100836&rok=2016-04-22