Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice/ powrotu z wyjazdu poza granice rzeczpospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - ELP12

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, biuro nr 16 - Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie wyjazdu/ powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
  lub
  Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego).

Opłaty: Nie podlega opłacie

Termin zakończenia sprawy: Niezwłocznie

Dodatkowe informacje:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Załączniki do pobrania: