Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie nr 18/2016
Wójta Gminy Pokój

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej
z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora  Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
w Domaradzu.

§2

Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§4

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   


Szczegóły: