Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie nr 19/2016
Wójta Gminy Pokój
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.

§2

Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§4

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   


Szczegóły:

Metryczka
 • wytworzono:
  14-04-2016
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  14-04-2016 15:12
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  14-04-2016 15:24
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 3348
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl