Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia”

Przetarg nieograniczony

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubnów i w obrębie Domaradzka Kuźnia

znak sprawy: SG-IX.271.5.2016

 

ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=91378&rok=2016-04-15

PDFSIWZ .pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc
PDFzałącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
ZIPzałącznik nr 10 do SIWZ Projekt budowlano wykonawczy.zip
ZIPzałącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje Wykonania i Technicznego Odbioru Robót.zip

Ogłoszenie o zmianie zamówienia http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94608&rok=2016-04-18

Dodano 27-05-2016 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Dodano 07-06-2016 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamóienia - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=72113&rok=2016-06-07

Metryczka
 • wytworzono:
  15-04-2016
  przez: Andrzej Pawlicki
 • opublikowano:
  15-04-2016 11:31
  przez: Andrzej Pawlicki
 • zmodyfikowano:
  07-06-2016 08:39
  przez: Andrzej Pawlicki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1722
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl