Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”

Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:„OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO – CDŚ ”

Znak sprawy: SG-IX.271.6.2016

Ogłoszenie o zamówieniu: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93102&rok=2016-04-15

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:DOCSIWZ _CDS wraz załącznikami.doc

Dodano 25-04-2016 r. - Zawiadomienie o unieważnieniun postepowania - PDFunieważnienie postępowania.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-04-2016
  przez: Andrzej Pawlicki
 • opublikowano:
  15-04-2016 13:55
  przez: Andrzej Pawlicki
 • zmodyfikowano:
  25-04-2016 15:42
  przez: Andrzej Pawlicki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1509
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl