Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój  informuje, że w 2015 r. w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł następującym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:

1) umorzenia

L.p. Imię i nazwisko Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
1. Anna Kurancińska 2 595 zł

 trudna sytuacja zdrowotna, niskie dochody

2. Ryszard Stępień 1 867 zł  trudna sytuacja życiowa i zdrowotna, niskie dochody
3. Katarzyna Pietrzak - Mazurek 1 245 zł  trudna sytuacja finansowa

2) rozłożenie na raty : nie udzielono
3) odroczenia: nie udzielono

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Pokój, dnia 20.04.2016 r.