Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2015 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój  informuje, że w 2015 r. w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł następującym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:

1) umorzenia

L.p. Imię i nazwisko Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
1. Anna Kurancińska 2 595 zł

 trudna sytuacja zdrowotna, niskie dochody

2. Ryszard Stępień 1 867 zł  trudna sytuacja życiowa i zdrowotna, niskie dochody
3. Katarzyna Pietrzak - Mazurek 1 245 zł  trudna sytuacja finansowa

2) rozłożenie na raty : nie udzielono
3) odroczenia: nie udzielono

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Pokój, dnia 20.04.2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-04-2016
  przez: Ewa Lizak
 • opublikowano:
  21-04-2016 11:06
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 1669
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl