Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg niegraniczony robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.

Przetarg nieograniczony: robocza nazwa:OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO - CDŚ.

Znak sprawy: SG-IX.271.7.2016

ogłoszenie o zamówieniu - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106498&rok=2016-04-28

SIWZ - DOCSIWZ _CDS wraz załącznikami.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - PDFzawiadomienie.pdf