Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja drogi gminnej 101616 O Domaradz - Fałkowice

Zamówienie publicze prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

znak sprawy: SG-IX.271.8.2016

"Modernizacja drogi gminnej 101619 O Domaradz - Fałkowice"

- ogłoszenie o zamówieniu - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129334&rok=2016-05-20

DOCSIWZ .doc
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje Wykonania i Technicznego Odbioru Robót.zip

Dodano 13-06-2016 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty - PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100311&rok=2016-06-23

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2016
  przez: Andrzej Pawlicki
 • opublikowano:
  20-05-2016 13:53
  przez: Andrzej Pawlicki
 • zmodyfikowano:
  23-06-2016 10:49
  przez: Andrzej Pawlicki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1496
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl