Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na dokumentację projektową "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej "Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku w miejscowości Pokój"


 

Wójt Gminy Pokój, na podstawie art 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,(Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.), zapraszado składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowano - wykonawczej na przebudowę odcinka drogi 1 Maja w Pokoju (odcinek wykorzystywany obecnie jako plac przystankowy, między jezdnią ulicy 1 Maja a jezdnia drogi wojewódzkiej nr 454 – ulicą Namysłowską), pn.:

 

Przebudowa węzła przesiadkowego głównego przystanku
w miejscowości Pokój

 

Opracowanie powinno wpasowywać się wizualnie w odrestaurowaną ulicę 1 Maja i zawierać min.:

- wszystkie roboty rozbiórkowe (nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej i nawierzchnie chodników),

- podbudowy,

- nawierzchnie chodników z płyt kamiennych i kostki granitowej,

- nawierzchnie jezdni z kostki rzędowej granitowej o wysokości 19/21,

- kompleksowe odwodnienie terenu,

- oświetlenie terenu (wykorzystanie lamp solarnych),

- wiaty przystankowe wraz z toaletą i miejscem na punkt informacji turystycznej,

- zagospodarowanie terenu zielonego,

- inne niezbędne elementy małej architektury,

- przebudowę lub likwidację linii telekomunikacyjnej i energetycznej z naziemnych na kablową (podziemną),

- docelowa organizacja ruchu drogowego.

Wycena powinna zawierać uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, oraz wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, przyłączy wod-kan, przyłączy energetycznych do projektowanej toalety i punktu informacji turystycznej.

Teren znajduje się w „A” ochrony konserwatorskiej.

 

Wymagany termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwoleń – 31 sierpnia 2016 r.

 

Termin składania ofert: 24 czerwca 2016 r., do godz. 15:30
na adres mail: zamówieniapubliczne@gminapokoj.pl

 

 

 

lokalizacja zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapytanie ofertowe - wersja PDF - PDFzapytanie ofertowe.pdf