Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 7 lipca 2016 r. o godz.15.00

Pokój, dnia 1 lipca 2016 r.

OR.II.0002.19.2016       

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie w dniu

7 lipca 2016 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  b) zmiany budżetu gminy na 2016 rok
  c) wieloletniej prognozy finansowej
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców
 7. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski