Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje, archiwa

nowa podstrona, dodana 2004-06-16

Rejestry:

-rejestr uchwał organów samorządu terytorialnego

-rejestr skarg i wniosków

-rejestr aktów wewnętrznych urzędu

-rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

 - rejestr działalności regulowanej

 

XLSREJESTR REGULOWANY_.xls (132,00KB)

Ewidencje:

- Ewidencja dróg gminnych,
- Ewidencja decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę,
- Ewidencja oddanych do użytkowania obiektów budowlanych,
- Ewidencja rozpoczynanych obiektów budowlanych,
- Ewidencja zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- Ewidencja zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian,
- Ewidencja środków trwałych,
- Ewidencja działalności gospodarczej,
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
- Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie i pól biwakowych
 
- Ewidencja kontroli.

 

Archiwa:

 

- archiwum zakładowe Urzędu Gminy
- archiwum Urzędu Stanu Cywilnego - zgodnie z ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. stanowi, iż księgi stanu cywilnego przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego. Zamyka się je po upływie roku kalndarzowego.


Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi, kierownik USC przekazuje je wraz z aktami zbiorowymi właściwemu archiwum państwowemu.

 

 

 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 16.06.2004r.