Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017

Przetarg nieograniczony: „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017"

Nr sprawy: SG.IX.271.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - http://portal.uzp.gov.pl/BZP.Out/Browser.aspx?id=bfbd6687-f50b-4095-9f7d-4cba60b261bb&path=20160818%5c301632_2016.html

SIWZ wraz z załącznikami:

 

26-08-2016 Informacje Zamawiającego z otwarcia ofert:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 92 000,00 zł brutto

2. W postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Wykonawcę: Usługi Transportowe Wiesław Czaiński, Zawiść, ul. Odrodzenia Polski 13b, 46-034 Pokój.

3. Cena złożonej oferty: brutto: 1,50 zł/km,

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: 30 dni

5. Termin wykonania zamówienia: zgodny z SIWZ od 01.09,2016 do 30.06.2017

 

26-08-2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

03.09.2016 r. - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4fa6a01d-7131-4278-ae67-298cad48ed67&path=20160903%5c304944_2016.html

09.09.2016 r. - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b36f88e6-f95c-40d4-bc82-a8e97d64cc6c&path=20160909%5c306891_2016.html