Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Data modyfikacji: 05-08-2020 15:21
 2. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu”
  Data modyfikacji: 04-08-2020 10:40
 3. Zawiadomienie społeczeństwa o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski na środowisko
  Data modyfikacji: 21-07-2020 13:33
 4. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej opinii dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, 17 03 02 poprzez kruszenie
  Data utworzenia: 21-07-2020 12:26
 5. Zawiadomienie stron postępowania o odmowie wyrażenia opinii przez RDOŚ, czy dla przedsięwizęcia pn Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
  Data modyfikacji: 21-07-2020 12:18
 6. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Data modyfikacji: 16-07-2020 10:56
 7. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce nr 112/1 ob. Zieleniec, KW OP1U/00071374/0
  Data utworzenia: 15-07-2020 14:30
 8. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1
  Data utworzenia: 15-07-2020 14:23
 9. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-07-2020 13:47
 10. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Data modyfikacji: 13-07-2020 09:49
Metryczka
 • opublikowano:
  15-07-2004 09:16
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  14-02-2014 15:32
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pokój
  odwiedzin: 127321
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl