Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Lista uczestników przetargu dz. nr 210 k.m. 1 ob. Dąbrówka Dolna, gmina Pokój, pow. Namysłowski, woj. Opolskie KW OP1U/00083295/9
  Data utworzenia: 26-05-2023 14:38
 2. Zarzadzenie Nr OR.I.0050.5.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjecia regulaminu otawrtego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2022 roku i pracy komisji konkursowej
  Data modyfikacji: 25-05-2023 09:00
 3. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój”
  Data modyfikacji: 23-05-2023 07:55
 4. Zarządzenie nr OR.I.120.11.2022 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój
  Data utworzenia: 17-05-2023 14:22
 5. Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty należności w kwocie przewyższającej 500 zł w 2022 r.
  Data modyfikacji: 17-05-2023 12:54
 6. Informacja Wójta Gminy Pokój o pomocy publicznej udzielonej w 2022 roku
  Data utworzenia: 17-05-2023 13:00
 7. Informacja o wyniku przetargu ograniczonego na zbycie prawa nieruchomości Gminy Pokój, który odbył się w dniu 16.05.2023
  Data utworzenia: 16-05-2023 10:07
 8. Imienny wykaz głosowań radnych na XLIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 26.04.2023 r.
  Data modyfikacji: 15-05-2023 13:55
 9. Imienne wykazy głosowań radnych Rady Gminy Pokój
  Data modyfikacji: 15-05-2023 13:55
 10. ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.14.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Domaradz dotyczących projektu uchwały w sprawie wyłączenia miejscowości Jagienna z Sołectwa Domaradz i utworzenia Sołectwa Jagienna oraz treści projektu statutu sołectwa Domaradz i projektu statutu sołectwa Jagienna
  Data modyfikacji: 12-05-2023 13:25