Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2013 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.25.2013
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI 

Zwołuję XXV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 

6 września 2013 r. o godz.1500

 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       skargi Pana J.Balija na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

b)       skargi Pana J.Balija na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

c)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno”

d)       zmiany Statutu Gminy Pokój

e)       zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

f)        Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pokój

g)       zmiany uchwały Nr XX/191/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu

h)       zmiany uchwały Nr XX/192/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni

i)         zmiany uchwały Nr XX/193/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach

j)        zmiany uchwały Nr XX/194/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie

k)       zmiany uchwały Nr XX/195/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju

l)         zmiany uchwały Nr XX/196/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 lutego2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści

m)     zmiany budżetu gminy na 2013 r.

n)       wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
Przewodniczący Rady Gminy

      mgr Jacek Gosławski


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013-08-30