Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Działka nr 708/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072802/7;

a. powierzchnia działki 0,0935 ha;

b. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny na nieruchomości gruntowej podłączony jest do sieci infrastruktury technicznej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Na działce znajduje się studnia z której woda doprowadzana jest do budynku mieszkalnego. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z ulicą. Od strony północnej to teren zabudowy mieszkaniowej. Strona wschodnia i południowa to tereny rolnicze. Działka jest kształtem zbliżona do prostokąta;

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 1 564,30 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. sprzedaż w formie – bezprzetargowo (sprzedaż obecnemu najemcy)

f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31 października 2016 r.

Uwagi:

 • Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
 • Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca
 • Wywieszono na okres 22.09.2016r. - 20.10.2016r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
 • Szczegółowych informacji udziela Joanna Kozan tel. 774693085 wew. 41.
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 22-09-2016
  do 20-10-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-09-2016
  przez: Joanna Ptaszek
 • opublikowano:
  21-09-2016 11:41
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 1545
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl