Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 48/2007
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2008 roku  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

postanawiam:

§ 1

  1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  3. Przyjąć „Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Pokój na rok 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 


Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Barbara Zając         

Wójt Gminy Pokój              


DOCZarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 r.
RTFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 r.
DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2007.12.28

 

PDFProtokół - rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym oferty LKS-Olimpia Pokój.pdf

 

RTFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCZarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2007 r.

PDFZarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Pokój z dnia 4 lutego 2008 r..pdf

PDFProtokół - rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym oferty Gminne Zrzeszenie - LZS.pdf

PDFProtokół - rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym oferty LKS-Olimpia Pokój.pdf

PDFProtokół zbiorczy - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dane o ofertach.pdf