Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 4 stycznia 2017 r.w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

z dnia 4 stycznia 2017 r.
w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na dzień 12 lutego 2017 r. w okręgu wyborczym Nr 10

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz. 112 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój, zarządzonych na dzień 12 lutego 2017 r. w okręgu wyborczym Nr 10, obejmującym 1 mandat, zarejestrowano jednego kandydata na radnego, w związku z tym głosowania nie przeprowadza się.

§ 2

Za wybranego na radnego do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym Nr 10, Gminna  Komisja Wyborcza w Pokoju uznaje zarejestrowanego kandydata z listy KWW Nasza Wieś Marka KRUCZKA.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca      
Gminnej Komisji Wyborczej
w Pokoju           
Ewa Lizak