Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.

Zarządzenie nr 7/2017
Wójta Gminy Pokój
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2017 r.

na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz §12 i 13 uchwały nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Pokój (Dz.Urz.Woj.Op. nr 50 poz.644) zarządzam, co następuje:

§1

Przyznać dotację w wysokości 30 000 zł Klubowi Sportowemu „Orzeł” Pokój Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

§2

Przyznać dotację w wysokości 23 000 zł Klubowi Szachowemu Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

§3

Przyznać dotację w wysokości 6 000 zł Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Koło w Pokoju, ul. 1 Maja 29 46-034 Pokój.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając   
Wójt Gminy Pokój