Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - Pokój, 945/245

Załącznik do zarządzenia nr 9/2017
Wójta Gminy Pokój z dnia 9.02.2017 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY,
SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

  1. Do sprzedaży przeznaczono niewydzielony udział wynoszący ½ części w  prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer 945/245, k.m. 1, obręb Pokój, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00027340/0. Powierzchnia całej nieruchomości - 0,1430 ha/ udział Gminy Pokój przeznaczony do sprzedaży - 0,0715 ha.
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Pokój, przy ul. Wojska Polskiego przy budynku o numerze 47. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej znajdujących się na ulicy Wojska Polskiego. Od strony południowej nieruchomość ta przylega do ul. Wojska Polskiego, od strony północnej do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron przylegają tereny, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ma nieregularny kształt (trapez prostokątny + droga dojazdowa), występuje na niej roślinność trawiasta. Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, ogrodzony od strony działek nr 546/244; 946/246; 607/272.
  3. Działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – C-4MN. Położona jest w granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego wsi Pokój z radialnym układem przestrzennym.
  4. Cena wartości ½ udziału prawa nieruchomości – 19.905,50 zł (VAT zw.)
  5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  6. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju od dnia 9 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r.
  7. Informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju, a także w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
  8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 upływa 27 marca 2017 r.