Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn” Lokalizacja inwestycji: Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz

SG.II.6730.30.2016

Pokój, 14.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem
na wniosek: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Opolu, 45-047 Opole, ul. Waryńskiego 1, działającego przez pełnomocnika: Walczak Andrzej; Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ELMEL Sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
„Budowa linii napowietrznej 15 kv relacji Pokój-Wołczyn”

Lokalizacja inwestycji:
Gmina Pokój, obręb 0027 Domaradz, działki ewidencyjne nr: 713, 716/3, 717, 718, 719, 674, 690, 349/2, 356, 355, 354, 359, 360, 129, 128, 140/1, 132, 133, 134, 135, 192/2, 198, 197, 196, 195, 194, 193/1

informuję, że do tutejszego organu wpłynęło postanowienie organu uzgadniającego, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w sprawie powyższego przedsięwzięcia. Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w siedzibie tutejszego urzędu w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając