Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 2 marca 2017 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 27 lutego 2017 r.

OR.II.0002.27.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

    Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy, sesja odbędzie się w dniu

2 marca 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad
  4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
  5. Interpelacje i zapytania radnych
  6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  7. Zapytania i wnioski mieszkańców
  8. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski