Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Pokój z dnia marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie nr 12/2017
Wójta Gminy Pokój
z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


    Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Barbara Zając  

Wójt Gminy PokójZałącznik
do zarządzenia nr 12/2017
Wójta Gminy Pokój
z dnia 3 marca 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018
 oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój